Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal descrie modalitățile în care colectam, procesam, utilizam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal cand utilizati site-ul nostru web.

NAVON JOBS SRL este o societate comerciala cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul J40/17870/ 2022, CUI 32756054, cu sediul in Bucuresti, str.Lt Gheorghe Saidac, nr 5B, bloc 36, apt 33, sector 6, tel:…………………………
Aceasta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic. Ori de cate ori vom face o modificare, o vom afisa pe site-ul nostru www.navonjobs.ro si va vom anunta.

Data ultimei actualizari: octombrie 2022.
Informațiile existente pe acest site nu fac obiectul unui contract, putând fi oricând modificate, fără o înștiințare prealabilă.

Activitatea noastră

Activitatea NAVON JOBS SRL este de recrutare si plasare de forta de munca straina.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile noastre, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului. În plus, pe baza informațiilor colectate conform celor anterior menționate putem colecta și procesa date cu caracter personal de pe diferite canale social media.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și în consecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor NAVON JOBS SRL.

Datele personale prelucrate

-date de bază pentru identificare precum nume, prenume;
-date de contact, precum adresa, adresa de email, număr de telefon, adresa postala si alte date de contact similare;
-username si parola

In situatia în care sunteți un candidat și creați un cont pentru a aplica pentru o poziție, datele personale colectate pot fi:

-date de baza pentru identificare precum nume, prenume

-date de contact:număr de telefon,adresa de mail -cv-ul;

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

1.Selecție și plasare a forței de muncă, resurse umane: incluzând transferul acestor date către potențiali angajatori sau instituții publice în vederea îndeplinirii unei obligații legale


2.Marketing,reclama si publicitate – cu acordul dvs expres informatiile si datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, oferte, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) De asemenea prin newsletter NAVON JOBS SRL  poate trimite alte mesaje de informare, chestionare.
Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului cand nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea butonului de dezabonare aflat in subsolul newsletterului.
 
3.Procesarea formularului de contact

NAVON JOBS va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră;

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului NAVON JOBS, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile politicii de confidentiale a NAVON JOBS SRL. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră numai în scopul precizat la solicitarea consimțământului , partenerilor sau clienților NAVON JOBS și/sau altor terți furnizori de servicii ai NAVON JOBS;

Politica de confidentialitate pentru copii


Website-ul NAVON JOBS SRL nu este destinat sau adecvat persoanelor minore. NAVON JOBS  SRL nu colecteaza  in mod intentionat informatii de la copii sub varsta de 16 ani.
Oferim servicii doar minorilor cu varsta sub 16 ani ce au acordul parintilor Daca sunteti sub varsta de 16 ani, va rugam sa nu ne furnizati nici o informatie. Daca devenim constienti de faptul ca am colectat informatii de la un copil sub 16 ani, vom face eforturi rezonabile pentru a sterge astfel de informatii din baza noastra de date.

Temeiul juridic al prelucrarii

Avem consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Aveti posibilitatea de a va retrage in orice moment consimtamantul prin urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email:[email protected].

Prelucrarea este necesara pentru a lua masuri in vederea incheierii unui contract
La solicitarea dumneavoastra, in procesul de selectie respectiv in vederea realizarii demersurilor privind recrutarea dumneavoastra pentru anumite posturi vacante.

Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale.

Durata de stocare

NAVON JOBS SRL  proceseaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care se prevede altfel sau este permis de legislatia in vigoare.

Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.


Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, Instante judecatoresti sau organe ale statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.
In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.


Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite.Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsori

Site-ul NAVON JOBS poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale NAVON JOBS.
Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, NAVON JOBS neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:


1.Dreptul de acces la datele personale.
Puteti solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care va sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;


2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
 In situația în care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveti posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor
 
3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale.
Acest drept vă este disponibil atunci când:
a. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
b. prelucrarea datelor personale este ilegală,
c. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
d. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.

4.Dreptul de a fi uitat, de a solicita stergerea datelor.
Puteti solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ati retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform dreptului intern sau dreptului comunitar.


Acest drept nu poate fi exercitat dacă datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

5.Dreptul la opozitie.
Aveti dreptul să va opuneti prelucrării datelor dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, va puteti opune prelucrării, cu excepția cazului în care NAVON JOBS SRL  demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
6.Dreptul de a depune plangere
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:
– adresa de e-mail: [email protected]
– telefon/fax:………………..

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.
În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

Politica privind cookie-urile

Site-ul NAVON JOBS folosește identificatori de tip “cookie” în scopul asigurării funcționării corecte a unui software de visualizare web. În scopurile statistice sau de marketing, cookies vor fi folosite doar cu acordul dumneavoastra sau vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies cu exceptia celor strict necesare funcționării unui browser web.
 
Modificări ale Politicii de confidentialitate
 
Dacă ne decidem să modificăm prezenta Politica de confidentialitate vom publică o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.
Va mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi prezenta Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.
 
Aceasta Politica de confidentialitate este valabila incepand cu luna octombrie 2022.